Ikan

Ikan Bilih Goreng Bu Marnis

Ikan Bilih Goreng Bu Marnis

 
Rp 45.000

Ikan Bilih Goreng Agan

Ikan Bilih Goreng Agan

 
Rp 60.000

Ikan Bilih Tepung

Ikan Bilih Tepung

 
Rp 30.000

Ikan Asin Maco Tepung Mario

Ikan Asin Maco Tepung Mario

 
Rp 15.000

Lokan Crispy Lokana

Lokan Crispy Lokana

 
Rp 60.000

Ikan Tuna Lado Hijau Yonica

Ikan Tuna Lado Hijau Yonica

 
Rp 60.000